21 June 2009

Carta Organisasi MRIU

Ketua Unit
Asst. Prof. Dr. Shahbudin Saad
Institut Oseanografi dan Kajian Maritim (INOCEM),
Kulliyyah of Science,
Jalan Istana, Bandar Indera Mahkota, 25200, Kuantan, Pahang.
E-mail: ocean@iiu.edu.my
Phone: 09-5716400 ext.: 6763 (Fax):09-5716781

Ahli-Ahli Unit
Prof. Dr. Kamaruzzaman Yunus
Institut Oseanografi dan Kajian Maritim (INOCEM),
Kulliyyah of Science,
Jalan Istana, Bandar Indera Mahkota, 25200, Kuantan, Pahang.
E-mail: kama@iiu.edu.my
Phone: 09-5716400 ext.: 2827 Fax:09-5716781

Assoc. Prof. Dr. Ahmed Jalal Khan Chowdhury
Institut Oseanografi dan Kajian Maritim (INOCEM),
Kulliyyah of Science,
Jalan Istana, Bandar Indera Mahkota, 25200, Kuantan, Pahang.
E-mail: jkchowdhury@iiu.edu.my
Phone: 09-5716400 ext.: 2822

Dr. Mohammad Tariqur Rahman
Department of Biomedical Science,
Jalan Istana, Bandar Indera Mahkota, 25200, Kuantan, Pahang.
E-mail: tarique@iiu.edu.my
Phone: 09-5716400 ext.: 2805

Pelajar Pascasiswazah

Zuhairi Ahmad
Rina Sharlinda Zabri
Ahmad Azfar Mohammed
Nur Shuhada Muhammad Tajudin
Siti Waznah Abdurahman
Mohd Zahir Md Suhaimi

No comments:

Post a Comment