01 May 2009

INCOMES 2009International Conference on Marine Ecosystem - " Transboundary Approach in Sustainable and Integrated Marine Resource Management" akan diadakan di Porto Malai, Langkawi pada 26 Mei 2009. Seramai 6 orang pelajar sarjana INOCEM akan menyertai konferen yang dianjurkan oleh EKOMAR, UKM ini. Semua pelajar yang menyertai konferen ini akan membentangkan sebahagian daripada kajian thesis sarjana masing-masing. Diucapkan selamat berjaya kepada semua!

No comments:

Post a Comment