17 June 2009

Pembangunan

Pembangunan merupakan faktor utama berlakunya degradasi bakau dalam tempoh yang singkat. Kebanyakan projek pembangunan dijalankan di pesisir pantai disebabkan oleh nilai komersil tanah pesisir, potensi industri perikanan, prospek bagi industri pelancongan dan sebagainya. Sehingga kini, penduduk di pesisir pantai semakin bertambah, termasuklah di Malaysia.

Ini menambahkan lagi tekanan terhadap ekosistem pesisir, dan salah satunya adalah ekosistem bakau. Tanggapan orang ramai yang melihat hutan bakau sebagai 'menyemakka mata' adalah salah sama sekali. Bakau merupakan antara ekosistem paling kaya dengan biodiversiti dan paling penting untuk kemandirian organisma. Oleh yang demikian, pembangunan di pesisir pantai terutamanya di kawasan bakau haruslah mengambil kira kesan daripada pembangunan tersebut terhadap persekitaran khususnya, dan pihak yang bertanggungjawab perlulah mengetatkan pemantauan, menambahbaik kajian serta melihat bakau dari 'kaca mata' saintis.

No comments:

Post a Comment