21 March 2009

Bahagian 2 - Mengimport imej

3. Setelah anda dapat menginstall Erdas Imagine, paparan ini akan muncul.

4. Langkah seterusnya adalah mengimport imej yang diberi oleh pihak Macres. Perlu diingatkan bahawa imej yang diberi oleh pihak Macres adalah RAW data, belum ditukar projection, belum melalui proses geometric correction dan proses geocoded. Oleh yang demikian, anda perlu memberikan maklumat yang tepat kepada pihak Macres. Sekiranya anda perlukan imej yang telah diproses sehingga imej di enhance, sila maklumkan pada mereka.

5. Proses mengimport adalah seperti berikut:

Pilih Main > Pilih Import/Export > Keluar paparan berikut > Pilih ' Geotiff' > pilih folder untuk disavekan > taip nama fail yang akan disave kan > hasilnya > xxxx. img
Jika imej anda yang diberi pihak Macres adalah dalam format lain dan bukan Geotiff, sila pilih format yang compatible untuk diimport. Jika ada masalah boleh kemukakan soalan.

No comments:

Post a Comment